Close

Er din innovationsproces
tilpasset forretningsmålet?

Produktionskultur –> Innovationskultur

icon-steps
innovation
process
icon-knowledge
Instant
Knowledge
icon-bullseye
Instant
bullseye
icon-business-camp
Instant
Business Camp
icon-project-focus
Instant
Project Focus
icon-pitstop
Instant
Pit Stop

INNOVATION PROCCESS - Idepæren

Er virksomhedens innovationsproces tilpasset forretningsmålet?

Analyse af nuværende processer og re-design af interne processer så de tilpasses de forretningsmæssige mål. Eksempelvis er det ikke den eksisterende proces man nødvendigvis skal køre hvis man ændre strategi. Ledelsesprocesserne skal løbende tilpasses ambitionerne.

kroons-tid

Instant Knowledge - TEMPERATURMÅLING

Hvordan står det til med din organisations innovationsfærdigheder? 


Fra Produktionskultur til Innovationskultur. Giv din virksomhed et innovationscheck og bliv klogere.


Få hjælp til at kortlægge hvor din virksomhed skal tage fat, først! Er det produkterne, processerne, markederne, kulturen, ledelsen, systemerne, eller? 

Eksempelvis kan du høre om benchmarking og blive klogere på hvordan din virksomhed klarer sig mod andre brancher. Vi har gennemført over 500 interviews med beslutningstagere i dagligvare sektoren.

Bestil en Instant Innovation Score Board test, så er du i gang.

model-spiderweb

Instant Bullseye - DIAGNOSEN

Er ledelsen enige om udfordringer, mål og succeskriterier for vækst?

Konsensus drevet ledelsesworkshop med fokus på fastlæggelse af komisorium, og ambitionsniveau i relation til det speciffikke innovations område. Fokus på hvad der skal gøres først, for at komme hurtigst i mål – og hermed fravalg og prioritering.

Eksempelvis 2-4 timers intensiv workshop med direktionen og bestyrelsen som fastsætter retningen og processen.


instant-bullseye-tekst

Instant Business Innovation Camp - IDE UDVIKLING

Har din virksomhed de rigtige ideer som alle brænder for at løse?

Highspeed og non-stop idéudviklingsproces sat i system og drevet af PASSION + NØDVENDIGHED

Instant Business Innovation Campen er en ideudviklings workshop hvor de nødvendige beslutningstagere er tilstede samtidigt. En heterogen gruppe deltagere der samles om et ambitiøst mål og omsætter deres viden til FÅ konkrete løsninger på meget kort tid.

Eksempelvis har ledelsen peget på retningen – nu udvikler ledelsen så sammen med organisation, kunder og eksterne eksperter konkrete løsninger på alt fra  6, 12, 24 timer.

instant-business-tekst

Instant Project Focus - PRIORITERING OG FOKUS

Er din organisation stresset fordi du ikke har prioriteret projekterne? Har du mere en 5 udviklingsprojekter igang?

En skrap prioriterings proces med ledelsen. Hvad driver målet og hvad skal skæres fra. En opsplitning i udviklings- og driftsprojekter ved hjælp af redskabet KeySuccessFactor Modellen.

Fra dviklingsworkshoppen kommer nye ideer som ledelsen skal prioritere mod de allerede eksisterende.

Eksempelvis koges 30 projekter ned til 5- 10 som er det maksimale en organsiation kan klare på en gang. Og der etableres og kommunikeres en prioriteringsproces så medarbejderne ved hvad de skal gøre med nye ideer.

instant-project-tekst

Instant Pit Stop - EKSEKVERING

Hvor gode er i til at implementere ideerne i hverdagen?

Undgå at fremdriften og entusiasmen forsvinder så snart workshoppen er slut og hverdagens fastlåste processer spænder ben for implemeteringen og hurtig succes på marked.

Instant Pitstop er op til 6 opfølgningsworkshops med fokus på at fastholde fokus på ydelsesniveau og dynamisk justering i forhold til ændringer i omverden. Ideerne og prioritering projektstyres i land sammen med relevante folk i organisationen.


instant-pitstop-tekst